Sosyalizm

100. Yılında Da Kadınların Gülümseyen Yüzü: Ekim Devrimi
100. Yılında Ekim'in Güncelliği
1919 Macaristan Devriminde Konseyler Deneyimi
20. Yüzyıldan Yansıyan Işık: Vietnam Devrimi
21. Yüzyıl Sosyalizmi Üzerine
21. Yüzyılın Sosyal Demokrasisi: M. Yılmazer'in '21. yüzyıl sosyalizmi' makalesinin eleştirisi
80. Yılında Ekim Devrimi
Alman İşçi Sınıfı Geleneğinin Bir Parçası Ve Devamı: Baba Wilhelm Ve Oğul Karl Liebknecht
Benediktov’un Dilinden ‘Stalin Ve Hruşçov Hakkında’
Bir Ahmet İnsel Eleştirisi Ya Da İdeolojik Böcekleşmeye İtiraz: Hangi Hedefe, Kiminle, Hangi Yoldan
Büyük Ekim Devrimi 79 Yıl Sonra da Dünya Proletaryasının Savaş Bayrağıdır
Demokrasi Ve Sosyalizm
Dostluk Mu, Düşmanlık Mı? Milli Mücadele Döneminde Türk-Sovyet İlişkileri
Ekim Devrimi İnsanlığın Geleceğidir
Ekim Devrimi Ve Devrim-cilik
Ekim Devrimi'nden XIX. Parti Kongresi'ne SB'de Sosyalizmin İnşa Sorunları - I
Ekim Devrimi’nden 19. Parti Kongresi’ne SB’de Sosyalizmin İnşa Sorunları II - Sosyalist Sanayileşme: Sanayileşmenin Sovyetik Metodu
Ekim Devrimi’ne Giden Yolda Sovyetler
Ekim Devriminden 19. Parti Kongresi'ne SB'de Sosyalizmin İnşa Sorunları III
Ekim Devriminden 19. Parti Kongresi'ne SB'de Sosyalizmin İnşa Sorunları IV: Sosyalizmde Devlet ve Hukuk
Ekim Devriminden 19. Parti Kongresi'ne Sovyetler Birliği’nde Sosyalizmin İnşa Sorunları V
EKİM: İnsanlığın Geçmişteki Geleceği*
Ekim'den Bugüne Ulusal Soruna Sosyalist Çözüm: Tam Hak Eşitliği Gönüllü Birlik Halk Egemenliği
Ekim'in Bilinci: Nisan Tezleri
Ekim’in Sovyetleri
Eleştirinin Sürekliliğinden Sürekliliğin Eleştirisine: Komün Ve Marksizm
Halk Cumhuriyetleri Birliği
İki Arnavutluk Ya Da Gerçekler Ve Yalanlar
Kadın Cinsinin Kurtuluşunda Tarihsel Bir Adım: Ekim Devrimi
Komünist Enternasyonal Yürütme Komitesi’nin Büyük Sosyalist Ekim Devrimi’nin 20. Yıldönümü İçin Çağrısı